Vahvuusvalmennus

Miksi olisi tärkeää tunnistaa vahvuuksia?

Positiivinen psykologia on tieteenala, joka on kiinnostunut mm. ihmisen hyvinvoinnista, hyvän elämän rakennuspalikoista, hyvinvoivista organisaatioista ja vahvuuksista. Vahvuuksia on tutkittu yli 20 vuoden ajan ja tutkimustulokset osoittavat kiistatta, että vahvuuksien hyödyntämisellä on positiivisia vaikutuksia yksilöihin ja yhteisöihin.  Kun ihminen tunnistaa omat vahvuutensa ja hyödyntää niitä työssä ja vapaa-ajalla, on sillä myönteistä vaikutusta esimerkiksi seuraavanlaisiin asioihin:

  • itsetuntoon,terveyteen, onnellisuuteen
  • työssä kukoistamiseen ja työhyvinvointiin
  • työn imuun, innostukseen ja merkityksellisyyden kokemukseen
  • vähäisempään stressiin ja vähäisempiin sairaspoissaoloihin
  • koulumotivaatioon ja opintoihin

    Lähde: Sanna Wenström 2020


On työntekijän ja työyhteisön etu, että henkilökunta tunnistaa omia vahvuuksia ja pystyy hyödyntämään niitä työssä. Joko sinä tunnistat omat vahvuutesi?

Voimakehä® -vahvuuskartoitus

Yksilöllisessä vahvuuskartoituksessa vahvuuksia tutkitaan kuudella eri osa-alueella: luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys ja lahjakkuus, hankitut taidot ja osaaminen, kiinnostukset, arvot sekä resurssit. Työvälineenä on kotimainen Voimakehä® -työkalu, joka perustuu perustuu vankkaan tutkimustietoon.

Yksilöllisen valmennuksen kesto on reilu 2 h ja sen päätteeksi osallistuja saa mukaansa valokuvan vahvuuskartoituksen tuloksesta. Vahvuuskartoitusta varten tehdään etukäteen luonteenvahvuustesti,  jonka tekemiseen valmentaja lähettää ohjeet.

Vahvuuskartoituksen hinta on 250 € (sis alv. 24 %). Lyhytterapia- tai työnohjausprosessin yhteydessä vahvuuskartoituksen hinta on 190 € (sis. alv. 24%).

Vahvuusvalmennuspaketti sisältää vahvuuskartoituksen (2 h) ja jatko-osan (1 h), jossa palataan vahvuuskartoituksen tuloksiin. Kaksiosainen työskentely mahdollistaa syvällisemmän vahvuuksien pohtimisen. Hinta 300 € (sis. alv. 24%).

Vahvuusvalmennuksen jatkokeskustelut tarjoavat mahdollisuuden jatkaa vahvuuksien työstämistä. Näissä valmennuskeskusteluissa asiakas asettaa itselleen tavoitteet ja yhdessä pohditaan miten näihin tavoitteisiin voidaan päästä ja millä tavalla vahvuuksia voidaan hyödyntää joko työn tai yksityiselämän saralla. Jatkokeskusteluiden hinta on 70 €/60 min.

Vahvuusvalmennus sopii kaikille, jotka haluavat tutustua paremmin omiin vahvuuksiinsa ja lisätä sen avulla hyvinvointia. Työskentely auttaa tunnistamaan omat vahvuudet, antaa näkökulmia ammatin valintaan ja urasuunnitteluun sekä vahvistaa omaa minäkuvaa.

Tässä erinomainen lahjaidea rippilahjaksi, ammattiin valmistuvalle, ylioppilaalle tai syntymäpäiväsankarille, jolla on jo kaikkea!

Vahvuusvalmennus Tyhy-päivään

Esimies, etsitkö tyhy-, tyky- tai virkistyspäivään ohjelmaa, joka lisäisi positiitivista ilmapiiriä työyhteisössä, vahvistaisi ammatillista vuorovaikutusta ja auttaisi tiimiä tutustumaan paremmin toisiinsa? Tässä sinulle sellainen!

Työyhteisön vahvuusvalmennus on 2-2,5 tuntia kestävä työskentely, jossa pureudutaan luonteenvahvuuksiin. Työntekijät tekevät etukäteen netissä testin, jonka tuloksen he tarvitsevat mukaan työskentelyyn. Lyhyen teoriaosuuden jälkeen omia ja toisten vahvuuksia tutkitaan ryhmä- tai parikeskustelujen avulla. Tavoitteena on, että kukin osallistuja tunnistaisi omat ydinvahvuutensa ja huomaisi, miten ne tulevat näkyväksi työssä. Samalla saadaan kokonaiskuvaa työyhteisössä käytössä olevista luonteenvahvuuksista.

Vahvuusvalmennuksen hinta on 450 € +alv 24 %. Matkakulut lisätään hintaan. Valmennuksesta voi tilata myös lyhyemmän version, n. 1-1,5 tuntia. Pyydä tarjous!

Kokemukseni mukaan työskentelyt vahvuuksien äärellä tuottavat iloa, oivalluksia ja hedelmällisiä keskusteluja. Pari tuntia vahvuuksien äärellä tekee terää tiimille kuin tiimille! Ota yhteyttä, niin katsotaan voisiko vahvuusvalmennus sopia teille!

Auttoi miettimään omia ja toisten vahvuuksia paremmin kuin arjessa tulee mietittyä. Ja myös arvostamaan ja käyttämään niitä.  Siivouspalvelu Kota

Antoi näkökulmia omiin vahvuuksiin ja koko tiimin vahvuuksiin. Teki hyvää kuulla myös omien vahvuuksien näkymistä omassa työssäni johtajana.
Siivouspalvelu Kota


VARAA VALMENNUS!