Työnohjaus

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on oppimisprosessi, jonka tavoitteena on ammatillinen kasvu.  Se on oman työn tutkimista ja kehittämistä yhdessä ohjausalan ammattilaisen kanssa. Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä rauhassa miettimään työn haasteita ja kehittämisen tarpeita. Luottamuksellisten keskustelujen ja erilaisten toiminnallisten menetelmien kautta opitaan työstä lisää ja tehdään uusia oivalluksia. Työnohjauksessa asiantuntijoina toimivat ohjattavat itse.

Millaisiin tilanteisiin työnohjaus sopii?

Työnohjaus sopii kaikenlaisille organisaatioille ja työntekijöille. Työnohjausta tilataan yksilöille, työpareille, tiimeille tai työyhteisöille. Työnohjausta voidaan käyttää apuna esimerkiksi työhyvinvoinnin ylläpitämiseen, ammatillisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen, työn kehittämiseen tai muutostilanteiden käsittelemiseen. Yksilötyönohjaus on paikallaan, kun työntekijä kaipaa sparrausta oman työhönsä, miettii urakehitystään tai on vaarassa uupua. Ryhmätyönohjauksessa voidaan yhdessä keskustellen löytää uusia näkökulmia työn tekemiseen ja parantaa yhteistyön laatua.

Kuinka kauan työnohjaus kestää?

Yksi työnohjaustapaaminen kestää 1-1,5 tuntia. Työnohjausprosessit ovat eri mittaisia riippuen työntekijän tai työyhteisön tarpeesta. Keskimäärin tapaamiskertoja on 6-12. Tapaamiset järjestetään 2-4 viikon välein.

Millaista työnohjausta tarjoan?

Työnohjaukseni on otteeltaan ratkaisukeskeistä. Ohjaukselle asetetaan tavoitteet yhdessä tilaajan ja työnohjattavien kanssa. Tavoitteiden suuntaan lähdetään työskentelemään tutkimalla työntekijöiden voimavaroja ja onnistumisia työssä. Työkaluina käytetään dialogia ja tarvittaessa erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Mielelläni tuon vahvuusvalmentajan osaamiseni ohjaamiseen mukaan. Voimme tutkia vahvuuksia luonteenvahvuusteorian ja Voimakehä® -työkalun avulla.  Positiivisen psykologian tutkimuksen mukaan omien vahvuuksien tunnistaminen ja käyttäminen työssä tuottaa hyvinvointia sekä yksilöille että työyhteisöille.

Työnohjausta teen etänä, toimitilassani Sastamalan Mouhijärvellä ja asiakkaan tiloissa.

KYSY LISÄÄ!